עדכונים

  • מפרט טכני לביצוע אורתופוטו

    מפרט טכני לביצוע אורתופוטו

  • רוצה לבנות - מה לעשות?

    רישוי בניה ב-5 צעדים

  • תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

    בעקבות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 03/04/2016 כל בקשה למידע תכנוני להיתר ובקשה להיתר תוגש דרך מערכת רישוי זמין מקוונת ע"י בעלי מקצוע מורשים בלבד בעלי כרטיס חכם

מידע כללי

לכל קהל לקוחותינו!

אנו שמחים לבשר כי אנו נמצאים בעיצומו של תהליך סריקת ארכיון הוועדה.
נכון לעתה - הושלמה הסריקה ביסוד המעלה, ראש פינה וחצור הגלילית.
החל מהיום ניתן לשלוף מסמכים, תכניות מאושרות, היתרים, טופס 4 ומסמכים נוספים מהבית - אין צורך להגיע לוועדה.
על מנת לצפות בפרטי הבקשה יש ללחוץ על לשונית "רישוי ובניה" ולבחור בשיטת החיפוש המתאימה לכם. צפיה בפרטי הבקשה תתאפשר לאחר הזנת תעודת זהות של אחד מבעלי העניין.

חדשות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.