טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
229.3729
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום יח' 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 שימוש חורג עד 2,000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג לכל מ"ר נוסף מעל 2000 מ"ר מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) יח' 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) יח' 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית יח' 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.413 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר יח' 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת יח' 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.850 חידוש החלטה מ"ר 309.31 309.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.950 תיק וורוד יח' 20.81 20.81
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.952 שילוט 15.00 15.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.1.1 אגרת מידע יח' 198.00 198.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.1.2 אגרת מידע לחלקות בשטח רצוף ל -2 חלקות יח' 317.00 317.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.1.3 אגרת מידע לחלקות נוספות חלקה 99.00 99.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.1.5 אגרת אישור לטאבו יח' 194.97 194.97
אגרת בניה אגרות בניה 1.99 הפרשי הצמדה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.999 קיזוז אגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00