תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

בעקבות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 03/04/2016 כל בקשה למידע תכנוני להיתר ובקשה להיתר תוגש דרך מערכת רישוי זמין מקוונת ע"י בעלי מקצוע מורשים בלבד בעלי כרטיס חכם.

הנחיות מעבר לתהליכי הרישוי עפ"י תיקון 101 לחוק התכנון והבניה 

מסמכים ואישורים נדרשים להגשת בקשה להיתר בניה (הנחיות מעבר לבקשות להיתר המוגשות על בסיס מידע להיתר שהתקבל לפני ה - 3.4.2016)

מדריכים לעבודה ברישוי זמין