סגירת תיק בהסדר

להלן פרסומים לגבי סגירת תיקים משפטים בהסדר:

מספר תיק פיקוח 2015058