סגירת תיק בהסדר

להלן פרסומים לגבי סגירת תיקים משפטים בהסדר: