הזמנת אישור לטאבו

סוג הבקשה:

בקשה להעברת זכויות עקב מכר

 • העתק חוזה מכר.
 • הוכחת בעלות עדכנית:
  • אדמה פרטית- נסח טאבו עדכני (1/2 שנה) חתום.
  • מקרקעין של רמ"י נדרש:
   • הסכם חכירה
   • אישור זכויות עדכני

בקשה להעברת זכויות עקב גירושין

 • הסכם גירושין / פס"ד בית משפט או כל אסמכתא אחרת שבה מופיע הנכס המועבר ופרטי המעביר והמקבל
 • הוכחת בעלות עדכנית:
  • אדמה פרטית- נסח טאבו עדכני (1/2 שנה) חתום.
  • מקרקעין של רמ"י נדרש:
   • הסכם חכירה
   • אישור זכויות עדכני

העברה ללא תמורה

 • תצהיר בפני עורך דין בדבר העברה ללא תמורה .
 • הוכחת בעלות עדכנית:
  • אדמה פרטית- נסח טאבו עדכני (1/2 שנה) חתום.
  • מקרקעין של רמ"י נדרש:
   • הסכם חכירה
   • אישור זכויות עדכני

רישום בטאבו

 • בקשה לרישום חכירה בטאבו:
  • הסכם חכירה
  • מכתב דרישת רמ"י לרישום הנכס בטאבו

בקשה לחידוש אישור העברת זכויות

 • תצלום אישור העברת זכויות קודם
 • הוכחת בעלות עדכנית:
  • אדמה פרטית- נסח טאבו עדכני (1/2 שנה) חתום.
  • מקרקעין של רמ"י נדרש:
   • הסכם חכירה
   • אישור זכויות עדכני

להזמנת אישור לטאבו ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס

פרטי בעלי עניין:

פרטי המוכר

פרטי המוכר

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי הקונה

פרטי הקונה
צרוף קבצים לטופס
ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png, jpg, gif, doc, docx, pdf, xls, dwf, dwfx, dwg, dwf.signed