מכרז מס' 7/18 לתפקיד יועץ משפטי ותובע לועדה המקומית אצבע הגליל