מכרז מס' 2/18 הצעות למתן שירותי גביית חובות

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל מזמינה בזאת חברות גביה להגיש הצעות למתן שירותי גביית חובות בגין פסקי - דין פליליים - לצפייה בפרטי המכרז.

לידיעת כל המעוניין להגיש הצעה למכרז לגביית חובות הוועדה, מועד סגירת המכרז נדחה ליום 22/3/18 בשעה 12:00, בהתאם לכך – מצורפים טפסים מעודכנים.

 

הבהרות לגבי מכרז לגביית חובות מס' 2/18:

  • מספר החייבים - בהערכה סבירה של כ-150
  • היקף החובות העומד לגביה - בהערכה סבירה כ-2.000,000 ₪
  • מיקום - ישובי הועדה: חצור, ראש פינה, מטולה, יסוד המעלה וטובא
  • אופי החוב - 90% מגורים, 10% - מסחר ותעשייה
  • הוועדה פועלת לגביית קנסות לפי סע' 67 (א) ו- (ב)
  • אחוז העמלה שיוצע באחוזים אכן יכלול את הוצאות הפעלת האכיפה המינהלית.
  • הוועדה לא תישא בעלות הפעלת אמצעי אכיפה.
  • סגירת המכרז נדחתה ל-22/3/18 לשעה 12:00
  • תוקף הערבות יהיה ל-3 חודשים בהתאם עד ה - 22/6/18.